Local Chef Thailand Press conference 2019 Local Chef Journey

หลังจากที่พวกเราทีมงาน TASET Inc Asia คณะทำงานเชฟชุมชน และด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของหลายๆฝ่าย วันนี้ 30 ร้านเชฟชุมชนทั่วไทยพร้อมเสิร์ฟพร้อมชวนนักท่องเที่ยวสายกินสัมผัสอาหารถิ่นรสเด็ด ร่วมทริปไปกับ Local Chef Journey

จากความสำเร็จของโครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนในปี 2561 โดยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี ซึ่งได้ร่วมกันตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่มุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารให้กับประเทศไทย 

ขณะนี้ 30 ร้านเชฟชุมชนในทุกภาคทั่วประเทศไทย ตั้งแต่เชียงแสนไปจนถึงเบตงได้จัดตั้งสำเร็จแล้วโดยพลังจากชุมชน การฝึกอบรมของเหล่าเซเลบริตี้เชฟจิตอาสา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ที่ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำระบบการพัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิด บริษัทเทสท์อิงค์ เอเชีย จำกัด และ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี ในฐานะผู้บริหารงานโครงการ ซึ่งนอกจากชุมชนเหล่านี้จะได้องค์ความรู้ในการประกอบอาหารไทยและธุรกิจร้านอาหารในชุมชนแล้ว ยังได้เครือข่ายชุมชนจากทุกภาคทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนระหว่างกัน จนได้จัดตั้งร้านอาหารเชฟชุมชนและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คงเอกลักษณ์และวิถีชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในเมืองหลักและเมืองรองทั่วประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ววันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ 

“Local Chef Journey” หรือเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชนทั่วประเทศ ได้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยชุมชนและพันธมิตรทุกภาคส่วนและ TASET Inc Asia ได้ประสานงานชุมชนเพื่อนำมาทำขึ้นเป็น Gastronomy Trip package เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางมาส่วนตัวหรือเดินทางมาเป็นหมู่คณะ โดยใช้ “อาหาร” เป็นแกนกลางในการดึงดูด และมีร้านเชฟชุมชนเป็นศูนย์กลางสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว Local Chef Journey หรือเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชน จะทั้งสามารถให้บริการทั้งเมนูอาหารถิ่น และเมนู Amazing Thai Taste ซึ่งเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปคุ้นชิน รวมถึงจะมีการให้บริการ “คลาสสอนทำอาหาร” หรือ Cooking Class เมนูอาหารถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชนแต่ละเส้นทางจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส การเล่าเรื่องราววิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นผ่าน “อาหาร” และ “คลาสสอนทำอาหาร” โดยชุมชนนั้นๆ  

และในการนี้ได้มีการขยายพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำความแข็งแกร่งในเชิงของการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ร้านเชฟชุมชน และเส้นทางท่องเที่ยวเชฟชุมชน หรือ Local Chef Journey เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน ได้แก่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 

 

#Localchefthailand

#Localchefjourney

#เชฟชุมชน

#amazingไทยเท่ห์

#tasteincasia 

Share:

More Posts

S-Pure…Natural Health Begins Here

การกลับมาสุดยิ่งใหญ่ของ S-Pure (เอสเพียว) (S-Pure) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เ

Export Promotion Seminar in Bangkok 2023

สหภาพยุโรป (อียู) จัดงานสัมมนาส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาห

Lonny’s Ice Cream

Lonny’s Ice-cream  Homemade Gelato ไอศกรีมที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก

CHIM Festival

CHIM FESTIVAL Eat•Art•Experience สุดยอดเทศกาลอาหารแห่งปีรวมวัตถุดิบทั่

Thai Taste Therapy Challenge EP. 2

สานต่อความสำเร็จและการตอบรับที่ดีเยี่ยม จากนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มคน

Make it Happen

ทีมงาน taste inc ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หร